Thiết kế Khách sạn 19 tầng Hiện đại (CĐT: Tập Đoàn Hòa Bình Minh-Yên Bái) KS1546