Thiết kế Khách sạn Larosa 11 tầng tân cổ điển (CĐT: Ông Đức-Hà Nội) KS1561