Thiết kế khách sạn hiện đại 6 tầng truyền thống (CĐT: Công ty TNHH Xây Dựng Kim An - TP Hội An) KS17072