Thiết kế Khách sạn 21 tầng Hiện đại (CĐT: TNHH ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HÀ NỘI FPT) KS1608